Glosario Anélidos

Glosario Anélidos
Segmentación homónoma
Segmentos
Celoma
Parápodos
Neuropodio
Notopodio

Prostomio
Pigidium
Mandíbula

Quetas
Dentículos
Proboscis
Células cloragógenas

Clitelo
Hermafroditas (Monoicos)
sexos separados( dioicos)